Futbito / Futbet

Futbito

PLANTEJAMENT DELS OBJECTIUS 


Objectius generals

 • Que l’ alumne vagi aprenent els diferents caràcters que rodegen un aspecte col·lectiu o individual (regles, tècniques etc ).
 • Que conegui les diferents infraestructures necessaris per el desenvolupament de l’ activitat.
 • Desenvolupar tot tip de qualitats físiques bàsiques i secundaries, sempre dins de les característiques de cada edat.
 • Dotar a l’ alumne del coneixement i domini de tots els elements que permetin un major rendiment en la seva especialitat .
 • Ampliar un major domini per el moviment i experiència.
 • Tramiti el concepte de joc.
 • Desenvolupar la comprensió de jugar amb un mateix o amb mes jugadors.


Objectius operatius

 • Despertar e incentivar l’ interès i la motivació para o per el desenvolupament de la seva activitat
 • Transmeté les bases de la activitat
 • Introduir l’ idea d’ orde en el col·lectiu de l’ activitat


Objectius afectius

 • Despertar el caràcter de cooperació
 • Crear criteris d’ orde i control tant entre els seus companys com adversaris .


Objectius Específics

 • Conèixer la reglamentació i practica del futbet.
 • Exercitar la practica esportiva.
 • Adquirir capacitat d’ organització.
 • Tenir una aptitud oberta i critica
 • Millorar les relacions socials


Continguts

 • Tècniques sense futbet
  • Posicions, desplaçaments, canvis de ritme i direcció, pivots i reversos.
 • Tècniques amb futbet.
  • Domini del futbet, dribbling, recepcions, passes, tirs.
 • Elements tàctics
  • Accions de dribbling i passes, nocions de defensa, conceptes d’amplitud i  profunditat.

HORARIO.
Se oferta a los alumnos desde 6º de Educación Infantil (5 años)
Lunes y miércoles de 17 a 18h.
Precio 23 €/mes